top of page

Recepce funguje perfektně, nebo nefunguje vůbec

Jste s chodem své recepce naprosto spokojení, anebo se vám zdá, že nefunguje tak, jak by měla? V obou případech je vhodné, abyste nechali prověřit kvalitu recepčních služeb. Nejspíš ale nedisponujete patřičnými nástroji, pomocí kterých lze jejich úroveň změřit a posoudit. Proto uděláte nejlépe, když si na tak speciální projekt najmete zkušený externí auditní tým. Proč nechat zhodnotit kvalitu recepčních služeb? Zjistíte, jestli má vaše firma tak kvalitní recepční služby, jak se domníváte. Pochopíte zákonitosti plynulého a efektivního chodu recepce. Získáte „návod“ na to, jak zvýšit úroveň své recepce. Automaticky se tím zlepší i obrázek, který si o vaší firmě všichni příchozí vytvoří. Jak probíhá audit recepčních služeb První fází auditu je vyplnění online dotazníku , což zabere přibližně 5 minut. Na něj navazuje krátký osobní nebo online rozhovor člověka, který je u vás odpovědný za recepci, s auditním týmem. Ten se vyptá na detailní informace o chodu recepce. Ve druhé fázi přijde na řadu terénní průzkum . Během něj zkušený auditní tým hodnotí osm klíčových oblastí fungování vaší recepce. Třetí fáze zahrnuje průzkum toho, jak jsou uživatelé s recepčními službami spokojení . Průzkum probíhá tak, že auditní tým osloví určitý počet respondentů (osobně nebo telefonicky) a zeptá se jich, jak kvalitní služby podle nich pracovníci recepce poskytují. Čtvrtou a poslední fází je vyhodnocení celého auditu , při němž se klient na osobní či online schůzce nebo po telefonu dozví výsledky v jednotlivých oblastech, celkové hodnocení recepce a výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů a dostane závěrečnou zprávu a doporučení, jak zlepšit chod recepce. Veškeré výstupy klient obdrží také ve formě PDF dokumentu. „Výsledky našeho šetření samozřejmě nikde nezveřejňujeme a jsou určené výhradně potřebám klienta, který si audit objednal,“ ubezpečuje Bc. Jana Malá, DiS., manažerka pro klíčové zákazníky D’Eclair. Co můžete pro úspěšný audit udělat vy? Na všechny otázky, které vám budou členové auditního týmu klást, odpovídejte upřímně. Pokud si chcete ověřit stav interní, specializované recepce, ke které nemá přístup široká veřejnost, bude potřeba, abyste s auditním týmem velmi úzce spolupracovali a audit mu co nejvíce usnadnili. O plánovaném auditu své recepční neinformujte. „Z vlastní zkušenosti víme, že v případech, kdy recepce dlouhodobě nefunguje, nejsou výsledky auditu výrazně lepší, ani když klient pracovníky své recepce na audit předem upozorní,“ konstatuje Jana Malá. Zlatým pravidlem je, že „recepce funguje perfektně, nebo nefunguje vůbec“. Objektivní audit je tak skvělým způsobem, jak recepční služby ve vaší společnosti zhodnotit, případně zefektivnit a pozvednout na vyšší úroveň. Máte zájem o PRVNÍ AUDIT VAŠÍ RECEPCE ZDARMA? Vyplňte online dotazník o vaší recepci

Recepce funguje perfektně, nebo nefunguje vůbec
bottom of page