top of page

Recepce jako vizitka firmy

Firmy a značky investují mnohdy nemalé peníze do marketingových kampaní, PR a budování vztahů se strategickými partnery i s veřejností. Často ale opomíjejí jednu ze základních oblastí, která má na dobrou pověst společnosti zásadní vliv. A tou je recepce.
Recepční je totiž prvním kontaktem většiny příchozích či volajících lidí s firmou. A právě při tomto kontaktu se tvoří první dojem, který, pokud není dobrý, často nespraví ani to nejnákladnější PR.
Voláte do firmy a na druhé straně telefon nikdo nezvedá, nebo do telefonu se ozve nepříjemný hlas, který vám pomůže jen velmi neochotně, a ještě vám dá pocítit, že ho obtěžujete. Taky jste to zažili? Pak si určitě pamatujete, jaký dojem ve vás toto, byť jen telefonické, setkání zanechalo. Jeden telefonát ovlivnil vaše vnímání o celé společnosti. Neopakujte podobné chyby u vás. Vsaďte na profesionální recepční. Ta je vždy perfektně upravená – často oblečená ve stejnokroji, který vyjadřuje firemní kulturu. S klientem udržuje oční kontakt, je ochotná a usměvavá. Rozhodně ji nikdy neuvidíte v prostorách recepce svačit nebo si vyřizovat soukromé hovory. Má hlubokou znalost fungování firmy, pro niž pracuje, takže vždy může svým kolegům nebo klientům kompetentně poradit.
To však nepřichází ze dne na den. Profesionální recepční prochází mnoha školeními a ve své práci se řídí pravidly – jak obecně společensky platnými, tak i konkrétním režimem dané firmy. A právě tohle ji odlišuje od méně zkušených, netrénovaných recepčních a od pracovníků bezpečnostních služeb, kteří často sedí na vrátnicích či společných recepcích velkých kancelářských komplexů.
Nezapomínejte na sílu profesionální recepce a recepční. Právě ony jsou výkladní skříní a vizitkou každé firmy a mají zásadní vliv na její vnímání veřejností.

Recepce jako vizitka firmy
bottom of page