top of page
Profesionální recepční
Vector.png

Skvělý první dojem inspiruje ostatní

Spolek Recepce není vrátnice je nezisková občanská organizace.


Naše jméno je vlastně i naším posláním – tím, co chceme ve společnosti změnit. Chceme do ní vrátit slušnost, zdvořilost a vzájemné porozumění.
 

Věříme, že profesionálové na recepcích firem mohou inspirovat okolí.
A někde se začít musí. Proto ve spolupráci s partnery vytváříme platformu pro vzdělávání a rozvoj v tomto oboru. Stavíme na hodnotách, jako je sdílení, důvěra a vzájemná výměna zkušeností.

Dáváme recepcím možnost svou úroveň porovnat a tím ji dále zvyšovat.
 

bottom of page