• RNV

Pracovní náplň a kompetence recepčních se musí předem jasně definovat

S kolika pracovníky recepce jste už za svůj život přišli do styku? Působili na vás vždy jako praví profesionálové, anebo jste někdy nabyli dojmu, že je svou přítomností spíš obtěžujete? Možná že byli právě zavalení úkoly, které jim ostatní zaměstnanci přidělili, takže už jim nezbýval čas ani energie na jejich vlastní práci – poskytování recepčních služeb. Aby svou činnost mohli vykonávat opravdu efektivně, je potřeba jejich povinnosti a kompetence předem jasně definovat a následně také dodržovat.


Možná recepční považujete za „holky pro všechno“ a máte dojem, že by jejich práci klidně zvládla i cvičená opice. Ve skutečnosti je ale toto zaměstnání velmi náročné a mělo by mít svá pravidla. Jenže problémem většiny firem je, že náplň práce zaměstnanců na této pozici není nijak konkretizovaná, a tak jsou samotné recepční služby mnohdy až na posledním místě v seznamu aktivit, které společnost od svých pracovníků recepce vyžaduje.
Proč jsou pracovníci recepce pro firmu důležití


Práce recepčních – na rozdíl od podpůrných „zákulisních“ pozic v rámci back office – spočívá ve front desk reprezentaci firmy. Proto by jejich hlavní činností mělo být utváření prvního dojmu, který si příchozí na základě interakce s těmito zaměstnanci o firmě udělají.


Když recepční nemají čas na své povinnosti


Velmi často se stává, že recepční svou práci vůbec nestíhají, protože jsou zavalení individuálními úkoly, které jim osobně přidělili různí zaměstnanci z celé firmy. Recepční se tak několikrát za den musí vžít hned do několika rolí, od baristy a poslíčka nebo chůvy až po odborného poradce bez adekvátních znalostí. K tomu dochází zvláště v případech, kdy vedení společnosti pořádně neví, k čemu jsou recepční ve firmě potřeba. Mnohdy si zaměstnavatelé ani nejsou vědomi, že právě recepce je místem, na kterém závisí úspěch nebo neúspěch všech meetingů a porad.